Kalendarium

Wydarzenia roku szkolnego

Kalendarium
PLAN PRACY
Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
ROK SZKOLNY 2018/2019
II OKRES

>>>POBIERZ KALENDARIUM<<<
>>>DODATKOWE DNI WOLNE<<<


Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Odpowiedzialni Uwagi
1.

Rozpoczęcie II okresu

11 stycznia 2019 r.2.

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2019 r.3.

Próbny egzamin klas ósmych

28-30 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły, Zespoły przedmiotowe

4.

Próbny egzamin klas trzecich gimnazjum

30 stycznia - 01 lutego 2019  r.

Dyrektor szkoły, Zespoły przedmiotowe

5.

Wywiadówki

29 stycznia 2019  r. (wtorek):
18.00 - kl. 1 - 3
19.00 - kl. 4 - 6
30 stycznia 2019  r. (środa):
18.00 - kl. 7, 8 i 3 gimnazjalne

Nauczyciele


6.

Rodzinny konkurs kolęd i pastorałek

31 stycznia 2019  r.

Joanna Dywan, Katarzyna Sikorska-Więckowska, Joanna Przybyłowska,
s. Aneta Szot

7. Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej28.01 - 01.02.2019 r.
s. Katarzyna Jakubiec, s. Aneta Szot

8.

Spotkanie formacyjne dla RODZICÓW dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej

5 luty 2019 r., godz. 18.00 

s. Judyta Kramarz Wychowawcy klas trzecich
Sala teatralna
9.

"Karnawał w rożnych krajach świata" - zabawa karnawałowa z wodzirejem dla klas I - III szkoły podstawowej

Karnawałowa dyskoteka z wodzirejem dla klas IV - VIII i 3 gimnazjum

7 lutego 2019 r.


28 lutego 2019 r.

Dyrektor, Wychowawcy klas I - VIII i 3 gimnazjum, Nauczyciele uczący


10. Szkolna Msza Święta

10 lutego 2019 r. - godz.15.00 

Wspólnota szkolna

Liturgia: s. Bogusława

Czytania, psalm, modlitwa wiernych 
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
11. Modlitwa wielkopostna w kaplicy szkolnejWielki PostSiostry katechetki
12. Msza święta w intencjach i prośbach za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej - patronki szkoły

luty

Godz. 6. 35 
Siostry Nazaretanki

Kaplica szkolna

W okolicy 25 dnia miesiąca - informacja na bieżąco

Intencje można wrzucać do skrzynki na holu
13. Konsultacje dla rodziców

26 lutego 2019 r.

godz.18.00-19.30

Wszyscy Nauczyciele


14. Szkolna Msza Święta

10 marca 2019 r. - godz.15.00

Wspólnota szkolna

Liturgia: s. Bogusława

Czytania, psalm, modlitwa wiernych 
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
15. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej12 marca 2019  r., godz. 18.00 s. Judyta Kramarz Wychowawcy klas trzecich
Klasztor Sióstr Nazaretanek
16. Msza święta w intencjach i prośbach za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej - patronki szkoły

marzec

Godz. 6. 35
Siostry Nazaretanki

Kaplica szkolna

W okolicy 25 dnia miesiąca - informacja na bieżąco

Intencje można wrzucać do skrzynki na holu
17. Spotkania z rodzicami i konsultacje

8 kwietnia 2019 poniedziałek

kl. 7, 8, i 3 gimnazjalne:

18.00 - 19.00 konsultacje

19.00 zebrania

9 kwietnia 2019 wtorek

kl. 1-3:
17.00-18.00 konsultacje 
18.00 zebrania
kl. 4-6:
18.00-19.00 konsultacje
19.00 zebrania
wszyscy Nauczyciele
18.

Rekolekcje wielkopostne dla szkoły podstawowej i gimnazjum

4-5.04.2019 r. - klasy I-VI

8-9.04.2019 r. - klasy VII - VIII i 3 gimnazjum
Wychowawcy, Nauczyciele uczący w klasach I - VIII i gimnazjum
19. Egzamin gimnazjalny

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA -
10 kwietnia 2019 r.  (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie - godz. 9:00

  • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZA -

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów

przyrodniczych - godz. 9:00

  • z zakresu matematyki -

godz. 11:00

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym - godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym  - godz. 11:00
s. Katarzyna Jakubiec, s. Aneta Szot, Nauczyciele pracujący w komisjach ZNEgzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum
20. Życzenia świąteczne w klasach

11-12 kwietnia 2019 r.

Wszyscy nauczyciele

21. Egzamin ósmoklasisty

JĘZYK POLSKI - 15 kwietnia 2019  r. (poniedziałek) - godz. 9:00
MATEMATYKA -16 kwietnia 2019  r. (wtorek) - godz. 9:00

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 17 kwietnia 2019  r.

(środa) - godz. 9:00
s. Katarzyna Jakubiec, s. Aneta Szot, Nauczyciele pracujący w komisjach ZN 
22. Przerwa świąteczna
18-23 kwietnia 2019 r.
23. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej25 kwietnia 2019  r., godz. 18.00 s. Judyta Kramarz Wychowawcy klas trzecichKlasztor Sióstr Nazaretanek
24.

Msza święta w intencjach i prośbach za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej - patronki szkoły

kwiecień

godz. 6. 35
Siostry Nazaretanki

Kaplica szkolna

W okolicy 25 dnia miesiąca - informacja na bieżąco

Intencje można wrzucać do skrzynki na holu
25.

Zbiórka makulatury

7-16 maja 2019  r.SKO s. Faustyna Lachowicz
26.

Pomaganie przez ubieranie

Maj/czerwiec

SKO s. Faustyna Lachowicz Zbiórka odzieży używanej
27. Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - udział w procesji z Wawelu na Skałkę
12 maja 2019 r. Nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
28. Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020maj/czerwiec 2019 r. 

s. Katarzyna Jakubiec, s. Aneta Szot


29.

Sprawdzian: "siódmak"
maj 2019 r.s. Katarzyna Jakubiec, s. Aneta Szot, 
30.

Sprawdzian: "trzeciaczek"

8 maja 2019 r.s. Aneta Szot, Nauczyciele klas trzecich szkoły podstawowej
31.

Informacja o ocenach niedostatecznych - konsultacje

7 maja 2019 r. wtorek - konsultacje 17.30 - 19.30Nauczyciele
32.

Rocznica I Komunii Świętej

19 maja 2019 r.s. Judyta KramarzKlasztor Sióstr Nazaretanek
33.

I Komunia Święta

26 maja 2019 r.s. Judyta Kramarz,  Wychowawcy klas trzecichKlasztor Sióstr Nazaretanek
34.

Szkolny festyn

Dzień Dziecka

1 czerwca 2019 r.Rada Rodziców, Dyrekcja, Wychowawcy i NauczycieleStadion Orlik
35.

Wystawienie ocen końcoworocznych

06 czerwca 2019 r.Wszyscy Nauczyciele
36.

Szkolna Msza Święta

9 czerwca 2019 r. - godz.15.00 

Wspólnota szkolna

Liturgia: s. Bogusława

Czytania, psalm, modlitwa wiernych 
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
37.

Klasyfikacja końcoworoczna

13 czerwca 2019 r.Wszyscy Nauczyciele
38.

Pożegnanie klas ósmych szkoły podstawowej

17 czerwca 2019 r.

Wychowawczynie klas ósmych, samorząd uczniowski
39.

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum

18 czerwca 2019 r.Wychowawczynie klas trzecich, samorząd uczniowski
40.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.Wakacje

Kalendarium do pobrania w PDF

Zobacz

Dodatkowe dni wolne

Zobacz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły

Wirtualny dziennik