Cyberprzemoc

Procedury postępowania wobec cyberprzemocy

Procedura postępowania przeciwdziałania cyberprzemocy - reagowanie wobec ofiary cyberprzemocy

 1. Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego
 2. Pedagog szkolny, wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą - uczniem w celu udzielenia wsparcia.
 3. Zabezpiecza dostępne dowody okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia).
 4. Dyrektor, wraz z pedagogiem i wychowawcą dokonują analizy zdarzenia.
 5. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia, o ile rodzice nie wiedzą o zaistniałym zdarzeniu, o działaniach szkoły.
 6. Propozycja pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi, monitorowanie jego sytuacji.
 7. Dyrektor lub pedagog informuje policję lub sąd rodzinny.

Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy

 1. Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 2. Wspólnie ustalają okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, ustalenie sprawcy, ewentualnych świadków zdarzenia).
 3. Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, gdy sprawca jest nieznany.
 4. Przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu, w celu usunięcia materiału).
 5. Powiadomienie rodziców ucznia.
 6. Powiadomienie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka.
 7. Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, gdy rodzice nie chcą współpracować ze szkołą.

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły