mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.

To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.
To ważne!

Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły. 

Uczniowie, którzy chcieliby otrzymać dostęp do mLegitymacji wysyłają wiadomość na adres: sekretariat@szkolanazaret.pl

Temat wiadomosci: mLegitymacja przesyłają aktualne zdjęcie legitymacyjne w pliku jpg podpisany: nazwisko i imię, klasa, dodatkowo należy wpisać numer i datę wydania obecnie ważniej papierowej legitymacji.

mLegitymacja jest wyrabiana na podstawie papierowej i jest tak samo ważna jak papierowa.

Można ją zainstalować na jednym urządzeniu, kod jest jednorazowy.

>>Instrukcja<<

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły