mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.

To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.
Uczniowie, którzy chcieliby otrzymać dostęp do mLegitymacji wysyłają wiadomość na adres: sekretariat@szkolanazaret.pl

Temat wiadomosci: mLegitymacja
Podajemy: imię, drugie imię (jeśli jest), nazwisko,  nr pesel, nr legitymacji, datę wydania legitymacji papierowej oraz datę ważności legitymacji papierowej

Załączamy aktualne zdjęcie legitymacyjne w pliku jpg podpisanym imienim i nazwiskiem.

mLegitymacja jest wyrabiana na podstawie papierowej i jest tak samo ważna jak papierowa.

W odpowiedzi otrzymamy wygenerowany kod dostępu ważny 30 dni, który można aktywować tylko na JEDNYM urządzeniu.

>>Instrukcja<<

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły