Rada Rodzciów

Przedstawiciele Rady Rodziców

Rada Rodzciów

Wpłata na Radę Rodziców do 10 dnia miesiąca (przez 10 miesięcy) w wysokości :

150 zł - Pierwsze dziecko, 100 zł - drugie dziecko, 0 zł - trzecie dziecko

Szkoła Podstawowa nr 164, ul. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków

Nr konta: 30 1050 1445 1000 0023 3369 9904

Tytułem: Rada rodziców, Nazwisko i imię ucznia, klasa

Istnieje możliwość wpłacenia darowizny na organ prowadzący szkołę:

Nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska

Nr konta : 24 1050 1445 1000 0023 6735 7460

Tytułem: na cele edukacyjne - szkoła w Krakowie

 

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły