Dzwonki

Dzienny harmonogram zajęć lekcyjnych

lekcja 0 7:25 - 8:10
przerwa 0 8:10 - 8:15
1 lekcja 8:15 - 9:00
1 przerwa 9:00 - 9:010
2 lekcja 9:10 - 9:55
2 przerwa 9:55 -10:05
3 lekcja 10:05 - 10:50
3 przerwa 10:50 - 11:00
4 lekcja 11:00 - 11:45
4 przerwa 11:45 -12:00
5 lekcja 12:00 - 12:45
5 przerwa 12:45 - 13:05
6 lekcja 13:05 - 13:50
6 przerwa 13:50 - 14:05
7 lekcja 14:05 - 14:50
7 przerwa 14:50 - 14:55
8 lekcja 14:55 - 15:40
8 przerwa 15:40 - 15:45
9 lekcja 15:45 - 16:30

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły