Historia szkoły

Tak Wszystko się zaczęło

Historia szkoły

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek niedawno obchodził 8-lecie istnienia.

Szlaki przecierała mu Szkoła Podstawowa nr 164, założona w roku 1998. Szkoła obecnie w niczym nie przypomina tej, która wtedy debiutowała - jest piękna, zadbana, świetnie wyposażona, ale początki były nieco skromniejsze… O stworzenie placówki, prowadzonej przez Siostry Nazaretanki, długo zabiegali rodzice i to dzięki ich uporowi, determinacji, konsekwencji i wytrwałości taka placówka powstała.

Nie można pominąć w tym dziele też roli ówczesnej dyrektor s. Aleksandry Król, która niejedną ścieżkę wydeptała, wiele rozmów przeprowadziła, aby szkoła mogła istnieć. Początkowo zaczynała ona swój byt od jednej sali, udostępnionej przez władze miasta w Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej. Dzwonek, najważniejsza rzecz w całej szkole, wypożyczony został z klasztoru Sióstr Nazaretanek i właśnie on zabrzmiał dumnie pierwszego września 1998r., kiedy to ksiądz biskup Albin Małysiak poświęcił tę skromną szkołę – składającą się z jednej klasy i pobłogosławił dwadzieścioro dzieci oraz wszystkich pracowników. Pierwszą wychowawczynią byłą s. Ewa Ferenc, siostra Inez Kasperczyk prowadziła zajęcia świetlicowe. Tak wyglądał pierwszy rok szkolny Szkoły Podstawowej prowadzonej przez siostry. Powoli szkoła zaczynała cieszyć się zaufaniem Rodziców i zdobywała uznanie. Dzieci uczyły się, bawiły, osiągały sukcesy. W następnym roku, dzięki wsparciu i życzliwości ówczesnych władz samorządowych i oświatowych - Ówczesnemu Kuratorowi Panu Jerzemu Lackowskiemu, Panu Józefowi Winiarskiemu, Panu Jerzemu Jedlińskiemu (późniejszemu wiceprezydentowi Krakowa), Panu Włodzimierzowi Poraszce - ówczesnemu Przewodniczącemu Rady i Zarządu dzielnicy XI, Panu Mieczysławowi Brożkowi, dzieci mogły zacząć naukę już w szkole z prawdziwego zdarzenia. Bardzo dużą pomoc i wsparcie placówka otrzymała od Księdza Proboszcza Wojciecha Stokłosy, który w razie potrzeby, udostępniał uczniom kościół, pomieszczenia parafialne, ogród. Wszystkie te osoby przyczyniły się do tego , że nowy rok szkolny 1999/2000 uczniowie powitali już w budynku przy ulicy Wysłouchów 28. Budynek ten początkowo dzielony był z uczniami Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem. Wychowankowie Sióstr Nazaretanek uczyli się w czterech salach na dolnym poziomie, w jednej z nich była również świetlica. Wielkim wydarzeniem było powstanie kaplicy w szkole ,którą osobiście święcił ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Powoli, z roku na rok, szkoła rozrastała się, cieszyła się dobrą opinią - do czego przyczyniali się uczniowie, zdobywając laury w różnych konkursach, tworząc wizerunek wychowanka twórczego, myślącego i zaangażowanego. I tak w roku 2008 pojawiło się młodsze rodzeństwo Szkoły Podstawowej nr 164 – Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Za sterami szkół kolejno zasiadały s. Aleksandra Król, s. Natalia Białek, a obecnie s. Katarzyna Jakubiec. Zmieniają się dyrektorzy, zmienia się grono, uczniowie przychodzą i odchodzą, a szkoła trwa…
I niech tak będzie!!!

Rozwiń całość

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły