2019-11-06

Konkurs "Bezpieczna i ciekawa przerwa"

Konkurs

Regulamin konkursu na najbardziej zorganizowana klasę na przerwach w Szkole Podstawowej nr 164 w Krakowie.

 1. W konkursie biorą udział  klasy IV-VIII.
 2. Termin trwania konkursu: 12. XI. 2019 r. - 6. XII. 2019 r.
 3. Oceniającymi zachowanie uczniów w czasie przerw będą nauczyciele dyżurujący na korytarzach, oraz nauczyciele uczący w klasach, wychowawcy, pedagog szkolny.
 4. Oceny za zachowanie oraz pomysłowe sposoby spędzania czasu wolnego na przerwach wpisywane będą przez nauczycieli do tabelek, które będą w klasach oraz do tabelki, którą będzie miał przewodniczący klasy (lub zastępca).
 5. Klasa powinna:

 • Czekać po dzwonku, ustawiona przed salą  w pary na lekcję w całkowitej ciszy.
 • W czasie przerwy zachowywać się bezpiecznie -nie biegać, nie krzyczeć, nie używać przemocy czyli zachowywać się spokojnie, prowadzić niegłośne rozmowy.
 • Wykazać się ciekawymi , oryginalnymi i twórczo-rozwijającymi pomysłami na spędzenie czasu podczas przerwy np. : różne gry planszowe, wspólne bezpieczne klasowe zabawy na korytarzu.
 1. Nauczyciel przyznaje ocenę punktową po każdej przerwie i wpisuje punkty do tabelki w klasie
 • 0-1-2 pkt -  klasa czeka po dzwonku, ustawiona przed salą  w pary na lekcję w całkowitej ciszy.

 1. Oceny będą przyznawane w czasie dwóch długich przerw obiadowych (11.45-12.00 oraz 12.45-13.05):

 • 0-1-2 pkt - klasa w czasie przerwy zachowuje się bezpiecznie -uczniowie nie biegają, nie krzyczą, nie używają przemocy czyli zachowują się spokojnie, prowadzą niegłośne rozmowy.
 • 2 lub 3 pkt - można uzyskać za wykazanie się ciekawymi pomysłami na bezpieczną zabawę w czasie przerw.

 1. Wychowawca klasy czuwa nad wpisywaniem punktów do tabelek, a następnie po czterech tygodniach trwania konkursu przekazuje tabelki do pedagoga szkolnego, który podlicza wszystkie punkty.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13. XII. 2016r. na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole.
 3. Nagrodę dla najbardziej zorganizowanej klasy na przerwach funduje Siostra Dyrektor.

Monika Książkiewicz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły

Wirtualny dziennik