2019-02-01

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

W tym roku nasza szkoła włączy swoja inicjatywę w obchody DBI...

Celem konkursu jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka...

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!".

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  Inicjatywa w szkole będzie realizowana od 13.02.2017r  do 17.03.2017r. We wszystkich klasach odbędą się zajęcia lekcyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz właściwych postaw i reakcji na grożące niebezpieczeństwo. Lekcje te będą realizowane na zajęciach komputerowych lub godzinie wychowawczej, gdzie uczniowie wezmą udział w pogadankach oraz obejrzą filmy i bajki jak również zagrają w gry o tej tematyce.

W ramach inicjatywy uczniowie:

  1. We wszystkich klasach odbędą się zajęcia lekcyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz właściwych postaw i reakcji na grożące niebezpieczeństwo. Lekcje te będą realizowane na zajęciach informatycznych lub godzinie wychowawczej, gdzie uczniowie wezmą udział w pogadankach oraz obejrzą filmy i bajki jak również zagrają w gry o tej tematyce.
  2. Odbędzie się konkurs  na przygotowane klasowej gazetki ściennej na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci - regulamin konkursu.
  3. Szkolenia dla uczniów i rodziców w ciągu roku szkolnego.

Małgorzata Handzel, Agnieszka Dudek, Monika Książkiewicz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły

Wirtualny dziennik