Regulamin płatności za obiady

 1. Koszt obiadu dla Ucznia oraz Pracownika Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej, ul. M.B. Wysłouchów 28 ustalany jest na początku każdego roku szkolnego.
 2. Podstawą korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest wpłacenie określonej kwoty za obiady gotówką lub przelewem w wyznaczonym wcześniej terminie.
 3. Dane do przelewu:
  Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej,

ul. M. B. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków
Nr konta: 23 1050 1445 1000 0090 8043 4732

 • Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc – cały
 • Tytułem: : imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, dni w których dziecko je obiady
 1. W przypadku rodzeństwa wpłaty na poszczególne dziecko należy dokonać osobnymi przelewami.
 2. Przelewu należy dokonać w wyznaczonym wcześniej terminie tak, aby wpłata znalazła się na koncie SP nr 164 w Krakowie maksymalnie do dnia wskazanego w ogłoszeniu dot. płatności za obiady na dany miesiąc. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu wpłaty na konto szkoły.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za źle opisane przelewy oraz opóźnienia w opłatach co może być równoznaczne z nie wydaniem posiłku dziecku.
 4. Wpłaty gotówkowe za obiady należy dokonać w wyznaczonym terminie.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu.

Rodzic/opiekun prawny, który z ważnych przyczyn nie może w obowiązującym terminie uiścić opłaty za obiady, powinien zwrócić się z taką informacją do Pani referent.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość jednorazowego/nieregularnego korzystania z obiadów pod warunkiem zamówienia obiadu co najmniej 1 dzień wcześniej.
 2. Obiady wydawane będą tylko po dokonaniu płatności za obiady.
 3. Odwołanie posiłków należy zgłosić telefonicznie pod nr 12 654-15-03 wew. 138 lub osobiście u Pani referent w dniu poprzedzającym odwoływany dzień lub w tym samym dniu, w szczególnych przypadkach (np. choroba dziecka) najpóźniej do godz. 9.00. Po godzinie 9.00 zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 4. Zwroty za niewykorzystane obiady będą oddane w gotówce lub odliczane w kolejnym miesiącu po uzgodnieniu z Panią Referent. W przypadku niezgłoszonej nieobecności porcja dziecka jest liczona i rodzic będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przygotowanych obiadów.
 5. Tylko na podstawie właściwego zgłoszenia powstaje nadpłata, która może zostać rozliczona. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie, odwołanie/należność za posiłek nie będzie zwracana.
 6. Menu obiadowe na cały miesiąc jest umieszczane na stronie internetowej w zakładce „Szkoła - Obiady”, oraz tablicy ogłoszeń.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

>>wróć<<

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły