Konkursy

Konkurs Krakowski Skarbiec cz.1
2014-10-08

Konkurs Krakowski Skarbiec cz.1

Architektura romańska w Polsce rozwijała się od czasu odbudowy państwa przeprowadzonej przez Kazimierza Odnowiciela, czyli od ok. 1050 do ok. 1250. Znaczny wpływ wywierały na nią tradycje przyniesione z Włoch, Francji i Niemiec Kościoły budowano najczęściej z kamienia, pod koniec XII wieku zaczęto stosować również cegłę. Jednak wśród zachowanych zabytków dominuje kamień o różnym stopniu obróbki. Większość budowli z tego okresu została przebudowana w okresie późniejszym (zwłaszcza w okresie gotyku i baroku).

Do najstarszych kościołów w Krakowie należy zaliczyć kościół św. Wojciecha, św. Salwatora i św. Andrzeja. Tylko jeden z nich zachował prawie czystą romańską bryłę. Który? Co w nim jest takiego charakterystycznego? Jakie elementy stylu romańskiego można zobaczyć w pozostałych kościołach?

TWOJE ZADANIE

Prosimy o szczegółowy opis kościoła i fotografie (mogą być czarno-białe) lub rysunki zaznaczonymi elementami stylu romańskiego w pozostałych kościołach.

Odpowiedzi prosimy oddawać w formacie A-5 tj. zeszytu, zrobimy na koniec z oddanych prac piękne albumy.

Prawidłowe odpowiedzi proszę oddawać p. Agnieszce Poraszce-Światak lub do biblioteki, do 21.10. 2012 r. (wyjątkowo dłuższy termin).

Agnieszka Poraszka-Światak

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły