Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zapraszamy na zajęcia z Gimnastyki Sportowej!

Prawidłowy rozwój ruchowy u dzieci skutkuje efektywnym przyswajaniem umiejętności szkolnych, ponieważ ruch, odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Zabawy ruchowe są niezbędne do nabycia m.in. umiejętności kontrolowania zachowania, uwagi, pamięci, rozwoju dużej i małej motoryki, które warunkują zdolność łatwiejszego uczenia się i nawiązywania kontaktów społecznych. Sprawność motoryczna, odczuwanie i schemat ciała, percepcja wzrokowa i słuchowa, utrzymanie równowagi, a także koordynacja wzrokowo-ruchowa wpływają na opanowanie m.in. umiejętności czytania i pisania.

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw potrzebom ruchowym dzieci, chciałbym serdecznie zaprosić państwa pociechy na zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej.
Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dziewcząt i chłopców - to zajęcia dla dzieci z zestawami ćwiczeń ogólnych - polecanych dla zwiększenia sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwiną w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, równowagę, odwagę, gibkość, szybkość, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną, a także korzystnie wpłyną na ogólny rozwój dziecka, wzmocnią organizm jak również będą kształtować prawidłową postawę dziecka. Prowadzone są one w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych. Na zajęciach będą wykorzystywane elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi.

Zajęcia ukierunkowane na harmonijny rozwój dziecka - zarówno fizyczny jak i psychiczny. Polegają na kształtowaniu wszystkich zdolności psychomotorycznych, angażując każdą partię ciała.
Treningi prowadzone są w różnych formach z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego: drabinek, materacy, skrzyni, ścieżki pneumatycznej. Dzięki zabawom i ćwiczeniom dzieci integrują się w grupie, kształtują swój charakter oraz zdobywają nowe umiejętności.

Trenerzy:
Rafał Pieżga
Absolwent AWF Kraków, trener gimnastyki sportowej, nauczyciel Wychowania Fizycznego w SP 164
Paulina Wojciechowska
Absolwentka AWF Kraków, trener gimnastyki sportowej.

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły