Pielgrzymka klas trzech – Jasna Góra 2019

Sobotni dzień 14 grudnia 2019 roku był dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do 1-szej Komunii Świętej dniem Pielgrzymki na Jasną Górę. Wraz z rodzicami, wychowawcami klas, Siostrą katechetką i duszpasterzem klas komunijnych, ks. Łukaszem, wyruszyliśmy na spotkanie z Maryją, o której obecności tak mocno mówi nam obraz Ikony Czarnej Madonny.

Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we Mszy Świętej podczas której ks. Łukasz poświęcił i rozdał dzieciom medaliki z wizerunkiem Maryi życząc im, by zawsze pamiętały, że Maryja jest blisko każdego człowieka i Ona prowadzi nas do Jezusa. Ważnym momentem Mszy Świętej była chwila, kiedy dzieci i rodzice zawierzyli siebie Matce Bożej w tym szczególnym etapie ich życia, kiedy to przygotowują się na osobiste spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Pozostały czas pobytu u szczytu Jasnej Góry przebiegał na rodzinnym poznawaniu tego szczególnego dla naszej Ojczyzny miejsca.

s. Joanna Chrobak

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły