Wakacyjny konkurs w języku angielskim
2024-06-20

Wakacyjny konkurs w języku angielskim

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w tym ekscytującym konkursie i zaprezentowania swojej kreatywności i umiejętności językowych!

>>Plakat<<

Ogólne zasady:

 • Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać polityki uczciwości

 • Nauczyciele organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do modyfikacji lub odwołania konkursu w dowolnym momencie.

 • Zgłaszając vlog, uczestnicy zgadzają się na niniejszy regulamin.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.

 • W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin konkursu na wakacyjny vlog przygotowany w języku angielskim

Organizator: Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego i Informatyki

Cel konkursu:

 • Promowanie kreatywnego i angażującego wykorzystania języka angielskiego

 • Zachęcanie uczniów do odkrywania różnych kultur i dzielenia się swoimi doświadczeniami z podróży

 • Rozwijanie umiejętności językowych uczniów w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Uczestnicy:

 • Konkurs jest dla uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w szkole w klasach 6-8 / Rok szkolny 2024/2025 

 • Uczestnicy muszą być w stanie komunikować się w języku angielskim.

 • Vlogi muszą być oryginalne i stworzone przez uczestnika.

 • Vlogi muszą zostać zgłoszone do wyznaczonego terminu: 30.09.2024

Zasady zgłaszania:

 • Vlogi muszą zostać przesłane w formacie MP4.

 • Vlogi muszą trwać od 3-5 minut

 • Vlogi należy przesłać elektronicznie na adres marzenapacek@szkolanazaret.pl 

Kryteria oceny:

 • Treść:

  • Oryginalność i kreatywność

  • Informacje i zaangażowanie

  • Dokładne i interesujące informacje o miejscu/ miejscach wakacyjnych przedstawione w języku angielskim

  • Dobre wykorzystanie języka angielskiego wiedzy poznanej na zajęciach informatycznych

 • Produkcja:

  • Dobra jakość wideo z wyraźnym dźwiękiem i obrazem

  • Dobrze zmontowany z płynnymi przejściami, muzyką i efektami dźwiękowymi

  • Odpowiednie tempo

  • Odpowiednia długość

 

 • Ogólne wrażenie:

  • Kreatywny i wyróżnia się na tle innych zgłoszeń

  • Rozrywkowy i przyjemny do oglądania

  • Inspirujący i sprawia, że widzowie chcą odwiedzić miejsce wakacyjne

Dodatkowe punkty:

 • Vlogi mogą zawierać angielskie napisy.

 • Vlogi mogą zawierać interaktywne elementy, takie jak pytania lub ankiety, aby zaangażować widzów.

Nagrody:

 • Pierwsza nagroda

 • Druga nagroda

 • Trzecia nagroda

 • wyróżnienia 

Termin zgłaszania:

Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do 30.09.2024

Ocena i nagrody:

 • Vlogi będą oceniane przez komisję złożoną z nauczycieli języka angielskiego i informatyki

§ DANE OSOBOWE

1. Klauzula informacyjna:

1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu języka angielskiego „ wakacyjny vlog przygotowany w języku angielskim jest Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej  zlokalizowana przy ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 28, 30-611 Kraków

2) dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej https://www.szkolanazaret.pl 

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego i Informatyki

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły