Aktualności

Wydarzenia z życia szkoły

UBEZPIECZENIE UCZNIA 2020
2020-09-08

UBEZPIECZENIE UCZNIA 2020

Szanowni Rodzice,
W tym roku szkoła przedstawia propozycje ubezpieczenia indywidualnego dla ucznia.
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje ucznia 24 h na dobę w drodze do szkoły i poza szkołą, jak również w czasie zajęć pozalekcyjnych w różnych klubach sportowych.

Ubezpieczenie wykupują Państwo indywidualnie za pomocą >>linku<<,
klikająć w opcje "KUP PAKIET".
Ubezpieczenie w szkole jest nieobowiązkowe.
Ubezpieczenie z poprzedniego roku obowiązuje do 16 września 2020 r.

Załączam OWU

s. Faustyna

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły