Aktualności

Wydarzenia z życia szkoły

Ty decydujesz jak Reagujesz
2021-12-09

Ty decydujesz jak Reagujesz

„Ty decydujesz jak Reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Zajęcia dla uczniów nakierowane są na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. Warsztaty mają służyć integracji grupy, poznaniu siebie oraz własnych emocji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz samoświadomości. Starsi uczniowie zapoznają z funkcjonującymi stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją jako przyczynami ryzykownych zachowań, jak również sposobami ich przeciwdziałania. Część zajęć poświęcona zostanie podejmowaniu decyzji oraz reagowaniu w w sytuacjach konfliktowych.

 

Program jest realizowany przez Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenie Województwa Małopolskiego. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 187.000 zł

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/22.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.tydecydujesz.babinski.pl

Informacje o programach profilaktycznych i zdrowotnych realizowanych przez Województwo Małopolskie dostępne są na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl

Realizator Programu:

Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Adres: ul. dr. J.Babińskiego 29, 30-393 Kraków, tel.: 12 65-24-347, mail: biuro@babinski.pl; www.babinski.pl

Koordynator merytoryczny - dr Agnieszka Fusińska-Korpik

tel. 602-331-874; e-mail: a.fusinska@gmail.com

Koordynator ds. ewaluacji i administracji – Sebastian Nowak

Tel.: 606-893-799; e-mail: sebastian.nowak@babinski.pl

>>Plakat<<

Monika Książkiewicz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły