Aktualności

Wydarzenia z życia szkoły

''The Future of Language Learning''
2023-11-14

''The Future of Language Learning''

28 października 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja PASE pod hasłem "The Future of Language Learning".
W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele języka angielskiego. Lektorzy mieli okazję wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów zawodowych oraz pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauczania języków obcych.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się między innymi:

  • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych,
  • Personalizacja procesu nauczania,
  • Nauka języków obcych w kontekście globalizacji.
  • Wyzwania i szanse nauczania języków obcych w przyszłości,
  • Stosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu języków obcych,
  • Tworzenie immersyjnych środowisk nauczania języków obcych,
  • Nauka języków obcych przez gaming.

Konferencja PASE 2023 była wydarzeniem niezwykle inspirującym i merytorycznym. Uczestnicy mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, a także do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych. Nauczyciele zgodnie podkreślali, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas konferencji będą dla nich nieocenionym wsparciem w codziennej pracy z uczniami.

Marzena Pacek

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły