Szkolny Konkurs Biologiczny - Fascynujący świat waleni
2024-01-29

Szkolny Konkurs Biologiczny - Fascynujący świat waleni

Fascynujący świat waleni

REGULAMIN

konkursu biologicznego

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
 • Konkurs trwa od września 2023 r. do maja 2024 r.
 • Zadania konkursowe są zamieszczane na stronie internetowej szkoły raz w miesiącu. Przy każdym zadaniu określany jest termin i forma zwrotu.
 • Uczeń może wykonać wszystkie lub tylko wybrane zadania konkursowe.
 • Prawidłowo wykonane zadania są nagradzane oceną cząstkową z biologii. Ocena jest wpisywana do dziennika, ale uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia tej oceny.
 • Prace należy oddawać w wyznaczonym terminie i określonej formie do pani Anny Trzyny.
 • Prowadzący konkurs zastrzegają sobie prawo do eksponowania wybranych prac na szkolnej stronie internetowej lub na gazetce szkolnej.

Na koniec roku przewidziane są dyplomy i nagrody dla tych uczestników konkursu, którzy wezmą udział we wszystkich jego edycjach.

Instrukcja:

 1. Rozpoznaj walenie pokazane na powyższych ilustracjach. Odpowiedź uzupełnij zdjęciami.
 2. Wymień przynajmniej trzy cechy, które świadczą o tym, że wieloryby należą do ssaków.
 3. Jak nazywa się największy waleń na świecie, jakie ma rozmiary i jak długo może żyć? Odpowiedź uzupełnij zdjęciem.
 4. W jaki sposób wieloryby komunikują się ze sobą?
 5. Jak można podzielić walenie ze względu na sposób odżywiania? Podaj przykłady organizmów z każdej grupy i uzupełnij odpowiedź zdjęciami.
 6. Jak długo mogą żyć wieloryby?
 7. Czym odżywia się płetwal błękitny i w jaki sposób pobiera pożywienie?
 8. Ile waży i mierzy noworodek płetwala błękitnego i ile wypija dziennie mleka?
 9. Jaka była przyczyna zmniejszenia populacji wielorybów o 70% w latach 1904 - 1967?
 10. Gdzie powstał pierwszy na świecie rezerwat kaszalotów?
 11. W jaki sposób chroni się w tym rezerwacie te walenie?
 12. W jaki sposób kaszaloty przyczyniają się do zwiększenia ilości tlenu na naszej planecie?
 13. Na jak długo kaszaloty mogą wstrzymać oddech?
 14. W jakiej pozycji i jak długo śpią wieloryby, i kiedy najczęściej lubią uciąć sobie drzemkę?
 15. W jaki sposób humbaki łowią ryby?
 16. Jakie sposoby na polowania wykorzystują orki?
 17. Jakie zachowania orek świadczą o ich dużej inteligencji?
 18. Czym żywią się kaszaloty?
 19. Jak głęboko mogą nurkować kaszaloty?
 20. Dlaczego kaszaloty mają tak dużą prostokątną głowę?
 21. Czy kaszaloty mają naturalnych wrogów?
 22. Do czego wykorzystywany był tłuszcz pozyskiwany z wielorybów?
 23. Co to jest ambra?
 24. Do czego służy narwalowi róg?
 25. W jaki sposób walenie orientują się w swoim środowisku?

 

W przygotowaniu konkursu pomogą Wam filmy i artykuły, które znajdziecie pod linkami poniżej.

Odpowiedzi na pytania konkursowe proszę oddać nauczycielowi biologii w formie papierowej na kartkach A-3, najlepiej uzupełniając je zdjęciami w terminie do 29.02.2024

>>link 1<<
>>link 2<<
>>link 3<<
>>link 4<<
>>link 5<<

Anna Trzyna

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły