Aktualności

Wydarzenia z życia szkoły

Szkoła w czasie pandemii - informacje dla Rodzica
2020-08-27

Szkoła w czasie pandemii - informacje dla Rodzica

Informacje dla Rodziców.

Drogi Rodzicu!

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zapoznaj się z poniższymi informacjami i stosuj je w praktyce:

Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły-jeśli podróżuje komunikacja miejską.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Pamiętaj:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
  • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
s. Katarzyna

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły