Aktualności

Wydarzenia z życia szkoły

Spotkania formacyjne dla Dorosłych
2016-10-04

Spotkania formacyjne dla Dorosłych

W ostatnim czasie odbyły się w naszej szkole dwa spotkania poświęcone formacji dorosłych.

Jedno z nich przeznaczone było dla Rodziców klas pierwszych szkoły podstawowej, których dzieci rozpoczęły naukę w naszej szkole. Spotkanie prowadził ojciec Piotr Stanisławczyk franciszkanin, psycholog, psychoterapeuta. Rodzice uczestniczyli w konferencji, a następnie we wspólnej modlitwie adoracyjnej, zakończonej indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Na część modlitewną do swoich rodziców dołączyły dzieci /przebywające pod opieką swoich Wychowawczyń i nauczycieli wspierających/.

Drugie spotkanie-to warsztaty "Jak pokonać lęk?", które odbyły się w sobotę 2 października. Prowadziła je Pani Irena Neumueler teolog, pedagog, coach, doradca życia chrześcijańskiego. Uczestnicy słuchali prelekcji oraz aktywnie pracowali w grupach. Treść spotkań dotykała nie tylko sfery psychologicznej, ale również łączyła je z chrześcijańską duchowością.

Zapraszamy na kolejne spotkania

s. Katarzyna

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły