Konkurs Norwidowski dla klas VII-VIII
2021-12-09

Konkurs Norwidowski dla klas VII-VIII

Zniknie i przepełźnie obfitość rozmaita,
Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą,
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: p o e z j a i d o b r o ć… i więcej nic…
Nie miecz, nie tarcz - bronią Języka, lecz - arcydzieła! (C.K. Norwid)

Konkurs Norwidowski dla klas VII-VIII

Z okazji kończącego się już Roku Norwidowskiego pragniemy zaprosić wszystkich chętnych uczniów
z klas VII-VIII do zapoznania się z twórczością tego niezwykłego poety i artysty. W związku z  tym proponujemy udział w konkursie plastycznym.

Każdy z uczestników ma za zadanie wybrać któryś z wierszy Cypriana Kamila Norwida i dokonać jego interpretacji w dowolnej formie plastycznej (grafika, rysunek, akwarela, kolaż itp.), format pracy A4 lub A3, praca płaska.

Na odwrocie pracy należy podać swoje imię i nazwisko oraz tytuł utworu, który stanowił inspirację artystyczną, a następnie przekazać ją nauczycielowi poloniście w terminie do 10.01.2022 r.

Dopuszcza się przesyłanie zdjęć prac na adres: dorotakaczmarczyk@szkolanazaret.pl Prosimy o opisanie plików zgodnie ze wzorem:

Imię i nazwisko, klasa, tytuł utworu/dzieła Norwida, który stanowił inspirację artystyczną

 

Oceniane będą:

1) zgodność z tematyką konkursu (nawiązanie do twórczości Norwida),

2) inwencja artystyczna, pomysłowość,

3) samodzielność,

4) ogólne wrażenie estetyczne.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację zdjęć prac (gazetka szkolna lub strona internetowa szkoły).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.01.2022 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Życzymy powodzenia!

Nauczycielki języka polskiego i pan bibliotekarz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły