KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2023/2024
2024-02-09

KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2023/2024

„NIE WYSTARCZY ZDOBYWAĆ MĄDROŚCI, TRZEBA JESZCZE Z NIEJ KORZYSTAĆ”

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
Konkurs trwa od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.
Zadania konkursowe są zamieszczane na stronie internetowej szkoły raz w miesiącu. Przy każdym zadaniu określany jest termin i forma zwrotu.
Prawidłowo wykonane zadania są nagradzane oceną cząstkową z przedmiotu geografia i historia. Ocena jest wpisywana do dziennika, ale uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia tej oceny.
Prace należy oddawać w wyznaczonym terminie i określonej formie do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.
Uczeń może wykonać wszystkie lub tylko wybrane zadania konkursowe.
Prowadzący konkurs zastrzegają sobie prawo do eksponowania wybranych prac na szkolnej stronie internetowej lub na gazetce szkolnej.


ZADANIE 3

"Jedenastka" to nie tylko piłkarska drużyna, ale jest to również Podgórze Duchackie, dzielnica Krakowa, w której znajduje się nasza szkoła.

>>Zacznijmy jednak od sportu...<<

Termin oddania prac: 15.03.2024 r.


ZADANIE 2

Czeka na Was >>świąteczna zagadka muzyczna<<.

Termin zwrotu: do 8.01.2024 r.
Pracę proszę zwrócić w formie papierowej do pani Marty Gaś lub do pani Agnieszki Poraszki-Światak.


ZADANIE 1

Podróżnik i obieżyświat – Piotr Śliwiński – zbudował w naszym mieście mongolską jurtę i w niej zamieszkał. Odszukaj ją i sfotografuj się na jej tle, a następnie odpowiedz na pytania:

  1. Z jakiej strefy krajobrazowej „przywędrowała” jurta?
  2. Jak nazywał się i jaki tytuł przyjął najsłynniejszy władca imperium mongolskiego?

Termin zwrotu: do 31. 10. 2023 r.
Pracę proszę zwrócić w formie papierowej do pani Marty Gaś lub do pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Agnieszka Poraszka-Światak, Marta Gaś

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły