KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2021/2022
2021-09-28

KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2021/2022

„NIE WYSTARCZY ZDOBYWAĆ MĄDROŚCI, TRZEBA JESZCZE Z NIEJ KORZYSTAĆ”

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
Konkurs trwa od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.
Zadania konkursowe są zamieszczane na stronie internetowej szkoły raz w miesiącu. Przy każdym zadaniu określany jest termin i forma zwrotu.
Prawidłowo wykonane zadania są nagradzane oceną cząstkową z przedmiotu geografia i historia. Ocena jest wpisywana do dziennika, ale uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia tej oceny.
Prace należy oddawać w wyznaczonym terminie i określonej formie do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.
Uczeń może wykonać wszystkie lub tylko wybrane zadania konkursowe.
Prowadzący konkurs zastrzegają sobie prawo do eksponowania wybranych prac na szkolnej stronie internetowej lub na gazetce szkolnej.


ZADANIE 1
Weźmiesz udział w grze terenowej. Aby wykonać zadanie pobierz >>kartę pracy<<

Prezentowane na fotografiach w karcie pracy obiekty znajdują się w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Wszystkie są położone w obrębie Rynku Podgórskiego. Twoje zadanie polega na odnalezieniu ich w terenie, podaniu adresu oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące każdego z tych budynków. Trzeba je również nanieść na plan Rynku Podgórskiego zamieszczony na końcu karty pracy.

Termin zwrotu: do 28. 10. 2021 r.
Pracę proszę zwrócić w formie papierowej do pani Marty Gaś lub do pani Agnieszki Poraszki-Światak

Marta Gaś, Agnieszka Poraszka-Światak

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły