KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2021/2022
2022-04-11

KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2021/2022

„NIE WYSTARCZY ZDOBYWAĆ MĄDROŚCI, TRZEBA JESZCZE Z NIEJ KORZYSTAĆ”

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
Konkurs trwa od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.
Zadania konkursowe są zamieszczane na stronie internetowej szkoły raz w miesiącu. Przy każdym zadaniu określany jest termin i forma zwrotu.
Prawidłowo wykonane zadania są nagradzane oceną cząstkową z przedmiotu geografia i historia. Ocena jest wpisywana do dziennika, ale uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia tej oceny.
Prace należy oddawać w wyznaczonym terminie i określonej formie do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.
Uczeń może wykonać wszystkie lub tylko wybrane zadania konkursowe.
Prowadzący konkurs zastrzegają sobie prawo do eksponowania wybranych prac na szkolnej stronie internetowej lub na gazetce szkolnej.


ZADANIE 5

Czeka na Was >>koszyczek pisanek historyczno-geograficznych<<

Prace prosimy zwróć w formie papierowej do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Termin zwrotu: 29. 04. 2022 r.


ZADANIE 4

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego to sieć ponad 850 obiektów dziedzictwa przemysłowego mieszczących się w różnych krajach Europy. Promuje on miejsca związane z historią gospodarczą Starego Kontynentu, takie jak  krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe, czy pojedyncze zakłady. Składa się on z kilkudziesięciu punktów kotwicznych - obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym. Szlak ten nie omija również Polski.

Korzystając z księgozbioru szkolnej biblioteki i innych źródeł, wykonaj 10 notek bibliograficznych dotyczących miejsc, które należałoby umieścić na Polskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. (wzór notek zamieszczono na stronie szkoły, pod pytaniem).

Pracę zwróć w formie papierowej do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Termin zwrotu: 31. 03. 2022 r.

Jak wykonać notkę bibliograficzną?

1. WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Autor/autorzy (do 3 osób)
 • Tytuł
 • Oznaczenie kolejności wydania (wydanie pierwsze nie jest wymagane)
 • Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu)
 • Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego)
 • Miejsce wydania
 • Rok wydania

Przykłady:

Anderson, R.: Arduino dla zaawansowanych. Gliwice, 2014.
Balińska A.; Sieczko A.; Zawadka J.: Turystyka: wybrane zagadnienia. Warszawa, 2014.
Stasiak, F.: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2014. T. 1. Kurs podstawowy. Aleksandrów Łódzki, 2014.

2. WYDAWNICTWA CIĄGŁE (CZASOPISMA)

 • Tytuł czasopisma
 • Wydanie
 • Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, tom, numery)
 • Rok
 • ISSN

Przykłady:

Studia Mathematica. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. 2000 nr 1-3. ISSN 0039-3223


ZADANIE 3

Sporządź zestawienie tabelaryczne parafii rzymsko-katolickich pod wezwaniem św. Mikołaja w Polsce według następującego wzoru:

PARAFIE RZYMSKO-KATOLICKIE POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W POLSCE

W ROKU… (tu wpisz rok)

 

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

LICZBA PARAFII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeśli dane pochodzą z różnych lat, proszę umieścić w przypisach, z którego roku są te informacje.
 2. Proszę podać źródła na podstawie, których została sporządzona tabela.

 

Termin zwrotu: 21. 12. 2021 r.


Zadanie 2

Wykonaj portfolio zatytułowane "Krakowskie nekropolie".

 

Portfolio to teczka/segregator/broszura zawierająca materiały na określony temat. Zamieść w nim opisy i fotografie 5 wybranych cmentarzy znajdujących się na terenie Krakowa. Uzasadnij swój wybór.

Praca powinna zawierać maksymalnie 10 stron, czcionka 11, interlinia 1,5.

 

Pracę należy oddać do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak do 30 XI 2021 r.

 


ZADANIE 1
Weźmiesz udział w grze terenowej. Aby wykonać zadanie pobierz >>kartę pracy<<

Prezentowane na fotografiach w karcie pracy obiekty znajdują się w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Wszystkie są położone w obrębie Rynku Podgórskiego. Twoje zadanie polega na odnalezieniu ich w terenie, podaniu adresu oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące każdego z tych budynków. Trzeba je również nanieść na plan Rynku Podgórskiego zamieszczony na końcu karty pracy.

Termin zwrotu: do 28. 10. 2021 r.
Pracę proszę zwrócić w formie papierowej do pani Marty Gaś lub do pani Agnieszki Poraszki-Światak

Marta Gaś, Agnieszka Poraszka-Światak

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły