KONKURS dla uczniów klas 4 - 8 PORTRET MATEMATYKA
2024-02-09

KONKURS dla uczniów klas 4 - 8 PORTRET MATEMATYKA

KONKURS dla uczniów klas 4 - 8

PORTRET MATEMATYKA
konkurs organizowany przez wydawnictwo GWO

1) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia portretu dowolnego uczonego, znanego powszechnie z tego, iż w czasie swojego życia zajmował się matematyką (choć matematyka nie musiała być wyłączną domeną jego zainteresowań).

2) Prace konkursowe uczniów:

a. powinny być przygotowane w formacie nie większym niż A3,

b. mogą być przygotowane dowolną techniką plastyczną,

c. na pierwszej stronie powinny być zapisane imię i nazwisko portretowanego uczonego wraz z informacją o latach, w których żył,

d. należy podpisać (na drugiej stronie) imieniem i nazwiskiem Autora,

e. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

3) Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

4) Prace konkursowe można przynosić do pokoju nauczycielskiego dawnego gimnazjum do pani Aleksandry Baster lub Barbary Pierzchały do dnia 15.03.2024 roku.

4) Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty: :

a) estetyka pracy,

b) ciekawe ujęcie bohatera portretu,

c) nieszablonowy pomysł na realizację portretu,

d) uwzględnienie w portrecie elementów związanych z dziedziną matematyki, którą dany uczony się zajmował,

e) trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik plastycznych.

5) Wymogiem do tego, by praca ucznia została wysłana na konkurs zewnętrzny jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział w konkursie. Zgody można pobrać u nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs.

6) Autorom najlepszych prac wybranych przez Komisję Konkursową Wydawnictwo przyzna następujące nagrody:

a) miejsca od 1 do 3 – każdy z uczniów otrzyma bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL Tune 770NC Bluetooth 5.3,

b) maksymalnie sześć wyróżnień dla uczniów – każde w postaci zestawu do rysowania o wartości do 100 złotych.

7) Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przesłane do 19 kwietnia 2024 roku kurierem pod adresem szkoły wskazanym w zgłoszeniu konkursowym.

8) Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Zapraszamy do udziału w konkursie

>>plakat<<

nauczycielki matematyki

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły