DBI 2018
2018-02-05

DBI 2018

W tym roku nasza szkoła włączy swoja inicjatywę w obchody DBI, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby - jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

 1. Inicjatywa w szkole będzie realizowana od 05.02.2018 r.  do 23.03.2018 r. We wszystkich klasach odbędą się zajęcia lekcyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz właściwych postaw i reakcji na grożące niebezpieczeństwo. Lekcje te będą realizowane na zajęciach komputerowych lub godzinie wychowawczej, gdzie uczniowie wezmą udział w pogadankach oraz obejrzą filmy i bajki jak również zagrają w gry o tej tematyce.
 2. Na zadanie domowe uczniowie zalogują się do platformy e-learningowej  www.edu.fdds.pl  oraz zarejestrują się i wykonają misje na stronie www.sieciaki.pl w celu  odbycia kursów on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie (kursy wybrane przez nauczycieli informatyki).

  Kl. 2-4 na stronie www.sieciaki.pl (misje)

  Kl. 5 "Gdzie jest Mimi"

  Kl. 6 "Lekcja bezpieczeństwa"

  Kl. 7 "Nie hejtuj"

  Kl. 2-3gim: "W sieci"

 3. Odbędzie się również konkurs graficzny dla klas 1-7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum, na plakat. Plakat wykonany w formacie A3 w dowolnym edytorze grafiki.  Plakat może być wydrukowany (podpisany na odwrocie: imię, nazwisko, klasa) i złożony 15 lutego do p. Moniki  Książkiewicz  lub p. Agnieszki Dudek lub p. Małgorzaty Handzel lub wysłany na adres email: agnieszkadudek@szkolenazaret.pl    >>>REGULAMIN<<<

  Temat: "Tworzymy kulturę szacunku w sieci"

 4. W klasach lekcyjnych zostaną przygotowane gazetki ścienne na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci.

 5. Prelekcja Straży Miejskiej na temat "Odpowiedzialność prawna młodzieży" w klasach 7 SP oraz 2-3 Gimnazjum.

 6. Uczniowie wypełnią ankiety dotyczące możliwości i zagrożeń wynikających z wykorzystywania technologii internetowych.


Agnieszka Dudek, Małgorzata Handzel, Monika Książkiewicz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły