100. rocznica urodzin św. Jana Pawła IIDAR NA 100

Nasza inicjatywa: "ponad 100 OSÓB przez 100 DNI na 100. ROCZNICĘ"


<< Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei (...) Musicie być mocni mocą miłości (...).>>

Tymi słowami Jan Paweł II zwrócił się do wiernych w Krakowie, 10 czerwca 1979 roku w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach.

Słowa te, jakże aktualne również dziś, stały się źródłem inicjatywy podjętej przez osoby związane z naszą szkołą.

Z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, włączamy się w budowanie duchowego pomnika dla Papieża Polaka. Uczestniczymy w projekcie "DARNA100".
 (więcej informacji można uzyskać na stronie darna100.pl)

Przez 100 DNI, od 2 kwietnia (15-tej rocznicy śmierci) do 10 lipca, ponad 100 OSÓB (dzieci i ich bliscy - rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie; całe rodziny, Siostry i pracownicy naszej szkoły) będzie jednoczyło się w Modlitwie o wstawiennictwo i Litanii do św. Jana Pawła II, by prosić o zdrowie i ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie oraz uświetnić 100. ROCZNICĘ jego urodzin.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy podjęli się tego wyzwania!

>>plakat - ulotka<<

>>tekst modlitwy<<


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W SZKOLNYCH KONKURSACH PLASTYCZNYCH

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin ...

„Laurka dla św. Jana Pawła II”  konkurs dla klas 1-3 
>>plakat<< 
>>regulamin<<

„Jan Paweł II w sercu i w pamięci” - Album wspomnień o św. Janie Pawle II - konkurs rodzinny
>>plakat<<

Szczegółowe informacje na plakatach. 

* WAŻNE!!!
W związku z decyzją MEN o przedłużeniu kształcenia na odległość do 24 maja , zmianie ulega termin składania prac w ramach szkolnych konkursów plastycznych: „Laurka dla św. Jana Pawła II” oraz „Jan Paweł II w sercu i w pamięci” - Album wspomnień o św. Janie Pawle II. Termin ten zostanie podany po oficjalnym rozpoczęciu nauki w szkołach. Uprzejmie prosimy, aby zachować w domach prace już wykonane i dostarczyć je w nowym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani.

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły

Wirtualny dziennik