Obiady

OBIADY MARZEC

Kwota opłaty na m-c marzec wynosi: 220 zł
Wpłaty można dokonywać od 20.02 do 27.02.2020 r..
  • Przelewem (dotyczy tylko i wyłącznie obiadów wykupowanych na cały miesiąc).
  • Gotówką u pani referent:
    poniedziałek, czwartek: 07:30-09:00, 10:00-11:00, 14:40-15:30
    wtorek, środa: 08:00-09:00, 10:00-11:00, 15:00-16,30
    piątek: 08:00-09:00, 10:00-11:00
Dane do przelewu
SP nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej, ul. M. B. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków
Nr konta: 23 1050 1445 1000 0090 8043 4732
W tytule przelewu należy wpisać: obiady (miesiąc, rok/ imię i nazwisko dziecka, klasa).
Przykład: "Obiady - marzec 2020, Anna Kowal kl. 1a"
*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za źle opisane przelewy oraz opóźnienia w opłatachco może być równoznaczne z nie wydaniem posiłku dziecku.
Rodzice, którzy deklarują chęć płacenia za obiady dzieci przelewem na konto SP nr 164, proszeni są o wypełnienie >>oświadczenia o płatności za obiady<<
i dostarczenie wypełnionego druku do Pani Referent.

1 2 3

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły

Wirtualny dziennik