KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2022/2023
2023-03-06

KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY 2022/2023

„NIE WYSTARCZY ZDOBYWAĆ MĄDROŚCI, TRZEBA JESZCZE Z NIEJ KORZYSTAĆ”

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
Konkurs trwa od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.
Zadania konkursowe są zamieszczane na stronie internetowej szkoły raz w miesiącu. Przy każdym zadaniu określany jest termin i forma zwrotu.
Prawidłowo wykonane zadania są nagradzane oceną cząstkową z przedmiotu geografia i historia. Ocena jest wpisywana do dziennika, ale uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia tej oceny.
Prace należy oddawać w wyznaczonym terminie i określonej formie do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.
Uczeń może wykonać wszystkie lub tylko wybrane zadania konkursowe.
Prowadzący konkurs zastrzegają sobie prawo do eksponowania wybranych prac na szkolnej stronie internetowej lub na gazetce szkolnej.


ZADANIE 4

Tym razem zapraszamy do rozwiązania dziesięciu zagadek dotyczących naszego miasta. Aby to zrobić pobierz i wydrukuj >>krzyżówkę<<, rozwiąż ją, a wykonane zadanie zwróć do pani Marty Gaś lub do pani Agnieszki Poraszki-Światak (w formie papierowej).

Termin zwrotu – 31. 03. 2023 r.


ZADANIE 3

Czekają na Was geograficzno-historyczne >>wędrówki bożonarodzeniowe<<

Prace prosimy zwrócić w formie papierowej do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Termin zwrotu: 17. 02. 2023 r.


ZADANIE 2

Odkryj największe pod względem liczby ludności miasta na obszarze dzisiejszej Polski w XV wieku i w XXI wieku, a następnie uzupełnij poniższą tabelę. Skorzystaj z załączonych linków, które skierują Cię do tekstu źródłowego i do danych statystycznych.
Linki:

>>POLSKA W LICZBACH<<
>>CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE<<

 

XV w.

 

 

XXI w. (2021 r.)

 

MIEJSCE

 

MIASTO

LICZBA MIESZKAŃCÓW

 

 

MIEJSCE

 

MIASTO

LICZBA MIESZKAŃCÓW

 

I

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

Prace prosimy zwracać w formie papierowej do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Termin zwrotu: 15.12.2022 r.

 


ZADANIE 1

Czekają na Was geograficzno-historyczne zagadki szaradziarskie

Prace prosimy zwróć w formie papierowej do pani Marty Gaś lub pani Agnieszki Poraszki-Światak.

Termin zwrotu: 31. 10. 2022 r.

 

Agnieszka Poraszka-Światak, Marta Gaś

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły